Stichting voor sport, integratie en Moestuin Immerloo

Een multiculturele actieve stichting voor jong en oud die zich inzet om mensen nader tot elkaar te laten komen door activiteiten en evenementen.

Neem contact met ons op

Over ons

Sport

Activiteiten

Muziek

Partners

Over ons

Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo is een multiculturele actieve stichting in wijkdeel Immerloo. De stichting organiseert sinds 2011 tal van activiteiten voor jong en oud in zowel het Huis vóór de Wijk als in de nabijgelegen gymzaal aan de Eimerssingel-Oost. Activiteiten zijn er op het gebied van sport, educatie en creativiteit.

Activiteiten in Huis voor de Wijk georganiseerd door Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo.

Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo organiseert activiteiten in het Huis voor de Wijk in de onderstaande categorieën. Om aan een activiteit mee te kunnen doen moet u even contact opnemen met Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo, of kom even langs in het Huis voor de Wijk.

Doelstelling: 

Door middel van het opzetten van sport, culturele en sociale activiteiten willen wij alle bewoners van de wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen en eventueel de omliggende wijken betrekken bij de Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo. Zo streven wij ernaar dat meer autochtone en allochtone, jonge en oude bewoners van deze wijken de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten om zo de integratie en daarmee de leefbaarheid in de wijken te bevorderen.

Doelgroep:

Voor wie worden deze projecten en activiteiten georganiseerd? Wie worden er nog meer betrokken bij de uitvoering?

Voor specifiek de bewoners van de wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen e.o. De wijkbewoners zijn actief betrokken bij het bedenken en opzetten van de activiteiten en worden ook gestimuleerd om te helpen bij het organiseren, beheren en uitvoeren van de activiteiten.

Sport activiteiten

Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo kent verschillende activiteiten op het gebied van sport.

Voetbal

We kunnen gelukkig melden dat er weer in de zaal door ons gevoetbald kan worden. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Contact

Volleybal

Het volleybal is weer begonnen. Iedereen is welkom om mee te doen hieraan. Voor meer informatie neem contact op met ons.

Contact

 

Fitness voor vrouwen

Zodra het weer mag en kan dan zullen de activiteieten fitness voor vrouwen ook weer worden opgepakt.

Contact

 

Schaken

Zodra we weer samen mogen zitten zal er ook weer wekelijks geschaakt worden.

Elk niveau is welkom om mee te doen.

Contact

 

De moestuin

De vereniging moestuin werkt nauw samen met Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo. Het is een mooi voorbeeld over hoe we activiteiten opzetten ter bevordering van de integratie  van de betrokken inwoners van de verschillende wijken in Arnhem. Door de samenwerking met de moestuin kunnen we nog meer leuke dingen doen

Activiteiten volwassenen

Taallessen

Er is taalles in zowel Nederlands, als allerlei andere talen. Voor zowel volwassenen als kinderen zijn er diverse activiteiten te vinden hiervoor. 

Computerlessen

Voor geïnteresseerden kan er op meerdere plekken gewerkt en geleerd worden op computers.

Kooklessen

Er worden kooklessen lessen gegeven voor tal van verschillende keukens. Ook worden er avonden georganiseerd waarbij we het leuk vinden dat mensen ons helpen met het koken voor de gasten.

Naailessen

Vrouwen avonden

Er zijn avonden waarbij de vrouwen samenkomen om tal van gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen.

Mannen avonden

Ook voor de mannen zijn er avonden waarbij de mannen gezamelijk activiteiten hebben.

Dansles voor vrouwen en kinderen

Voor iedereen die het leuk vind zijn speciale ovonden om samen te dansen. Vrouwen en kinderen kunnen dan tal van soortden dansen oefenen en leren.

Activiteiten voor kinderen

Taallessen

Voor kinderen zijn er speciale taallessen in het Nederlands, maar ook in tal van andere talen.

Computerlessen

Ook voor kinderen is er de mogelijkheid voor het volgen van computerles.

Kooklessen

Leren koken van de verschillende culturen en keukens wordt aangeboden voor kinderen.

Muzieklessen

Wil uw kind graag meer weten over muziek, en muziek spelen dan bied de vereniging muziek les aan voor tal van instrumenten, en voor iedereen die het wil leren.

Muziek

Bij de Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo is er veel ruimte voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Muziek hoort daar vaak bij, en we zijn dan ook blij dat we goede relaties onderhouden met muzikanten van tal van culturen. Feestelijke avonden worden dan ook begeleid met hun mooie muziek.

Wilt u hierover meer weten dan neem gerust contact met ons op: Contact

Onze muziek kint u ook beluisteren op de pagina Foto’s en video’s.

Laten we het samen doen

Onze partners

Wij werken samen met veel partners in de wijk en verschillende Vluchtelingen Zelforganisaties (VZO’s). Zo werken we voor het werven van deelnemers samen met Sportbedrijf Arnhem, Welzijnsorganisatie Rijnstad, Wijkteam Zuid, Stichting scoutinggroep Arnhem en Verenging Moestuin, Stichting Jemenia en Surinaamse Vereniging. Ook werken we nauw samen met Yes and You en Huis voor de wijk.

We werven zowel deelnemers met vluchtelingen/migranten achtergrond als Nederlanders zonder een migratieachtergrond. De deelnemers met andere culturele achtergronden worden vooral onder de eigen leden en via-via geworven. Dit is tot op heden de meest succesvolle manier gebleken. Daarnaast zetten we speciaal in op het bereiken van Nederlandse wijkbewoners zonder een migratieachtergrond. Door zoveel mogelijk vraaggericht te werken hopen we meer spontane aanmeldingen te krijgen. Ook zullen we samenwerken met huisartsen in de wijken (sporten is gezond) en vragen we huismeesters van flatgebouwen om reclame te maken. We maken flyers en verspreiden deze huis-aan-huis. Daarnaast hebben samenwerkingspartners reeds toegezegd mee te willen werken vanuit hun netwerk.

Surinaamse

vereniging

Iraanse

vereniging

Syrische Koerdische
vereniging

Sirilanka en Indiase
vereniging

stichting

jeremia

Neem contact met ons op